Спеціальний проект від Професійної асоціації екологів України

ПАЕУ запрошує на навчання!


Новий практичний курс

для розробників екологічної документації15-30 листопада

Максимум практики за два тижні!

Серед завдань та обов’язків фахівців з екобезпеки згідно посадової інструкції, як правило, такі:
Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони довкілля, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.
Розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони довкілля, контролює їх виконання.
Бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню довкілля, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів.
Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом довкілля в районі розташування підприємства.
Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну документацію.
Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони довкілля, бере участь у роботі комісій з проведення екологічної експертизи діяльності підприємства тощо
Професійні компетенції еколога згідно проекту ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «ЕКОЛОГ»*:
Здатність застосовувати нормування антропогенного навантаження на довкілля
Здатність визначати дії, що забезпечують виконання вимог екологічного законодавства України
Здатність оцінювати поточний стан навколишнього середовища та виправдані альтернативи планованої діяльності
Здатність до проведення контролю щодо додержання вимог природоохоронного законодавства у процесі господарської та іншої діяльності
Здатність застосовувати новітні принципи та методи захисту навколишнього середовища
Здатність до оцінки та прогнозу впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища
Здатність до оцінювання та виявлення ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю
Здатність прогнозувати непередбачувані екологічні ситуації та розробляти оптимальні шляхи їх упередження

У програмі:

Складання програми моніторингу.
Розробка Звітів з інвентаризації викидів та Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Розрахунок екологічного податку (податки за викиди забруднюючих речовин в атмосферу/рентна плата за спеціальне водокористування, податки за скид забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та за розміщення відходів). 
 Розробка проектів скорочення санітарно-захисних зон
Складання та подання звітності, ведення первинного обліку:
  • Форма N 7-гр (підземні води) «Звітний баланс використання підземних вод за _ рік»
  • N 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»
  • N 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води за 20_ рік».
  • N 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20_рік»
  • N 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20_ рік»
ДЕКЛАРАЦІЯ про відходи.
Розробка реєстрових карт утворення, оброблення та утилізації відходів.
Розробка та оформлення документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування.
Розробка нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, в тому числі для підприємств, які здійснюють водозабір із міського водопроводу.
Розробка інструкцій, наказів, положень.
Формат навчання:
Онлайн (практичні заняття та консультації):
Під час курсу заплановані практичні онлайн-заняття з експертами курсу та консультантами.
Підсумковий іспит – учасники повинні скласти підсумкове тестове завдання
Учасники, які успішно пройшли курс, отримають Сертифікат учасника курсу від Professional Association of Ecologist of Ukraine

Дистанційне навчання (для самостійної роботи):
Матеріали курсу розміщаються на електронній платформі, до якої надається доступ учасникам курсу на час його проходження. Учасники виконують практичні завдання самостійно згідно поставлених завдань
Учасники курсу підтримують зв’язок з провідним експертом курсу (мають можливість консультуватися з експертом у разі потреби), що є одним із факторів успішного процесу навчання.
Консультації за питаннями учасників будуть здійснюватися через платформу курсу та розміщуватимуться на ній.
Технічні умови: наявність google-аккаунту

Увага! Найактивнішим та найуспішнішим учасникам групи за результатами підсумкового тестування гарантоване працевлаштування!

Практичний курс буде корисний:
  • екологічним консалтерам
  • фахівцям, що надають послуги екологічного супроводу підприємства
  • фахівцям-сумісникам
  • фахівцям після тривалої перерви в професійній діяльності
Увага! Найактивнішим та найуспішнішим учасникам групи за результатами підсумкового тестування гарантоване працевлаштування!
Вартість курсу: 7000 грн
Важливо: знижка 10% членам ПАЕУ
ОРГАНІЗАТОРИ та ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
ОРГАНІЗАТОРИ
Організатор
За підтримки журналу ECOBUSINESS
Concept partner
*Примітка: Серед розробників профстандарту Циганок Л.В., Президент «Професійної Асоціації екологів України»
З ПИТАНЬ УЧАСТІ
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899
ЩОДО ВСТУПУ ДО ПАЕУ:
Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com
Made on
Tilda