Спеціальний проект від Професійної асоціації екологів України

ПАЕУ запрошує на навчання!


Новий практичний курс

для розробників екологічної документації2-30 березня 2022

Максимум практики за місяць!

ОРГАНІЗАТОРИ та ПАРТНЕРИ

Серед завдань та обов’язків фахівців з екобезпеки згідно посадової інструкції, як правило, такі:
Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони довкілля, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.
Розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони довкілля, контролює їх виконання.
Бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню довкілля, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів.
Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом довкілля в районі розташування підприємства.
Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну документацію.
Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони довкілля, бере участь у роботі комісій з проведення екологічної експертизи діяльності підприємства тощо
Професійні компетенції еколога згідно проекту ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «ЕКОЛОГ»*:
Здатність застосовувати нормування антропогенного навантаження на довкілля
Здатність визначати дії, що забезпечують виконання вимог екологічного законодавства України
Здатність оцінювати поточний стан навколишнього середовища та виправдані альтернативи планованої діяльності
Здатність до проведення контролю щодо додержання вимог природоохоронного законодавства у процесі господарської та іншої діяльності
Здатність застосовувати новітні принципи та методи захисту навколишнього середовища
Здатність до оцінки та прогнозу впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища
Здатність до оцінювання та виявлення ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю
Здатність прогнозувати непередбачувані екологічні ситуації та розробляти оптимальні шляхи їх упередження

У програмі:

2-9 березня
2-9 березня
Тематичний блок «Атмосферне повітря»
 • Визначення показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Розробка Звітів з інвентаризації викидів та Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Складання програми моніторингу.
 • Форма № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»
 • Розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
 • Розробка інструкцій, наказів, положень.
 • Розробка проектів скорочення санітарно-захисних зон
10-16 березня
10-16 березня
Тематичний блок «Водні ресурси»
 • Складання програми моніторингу.
 • Розробка та оформлення документів на спеціальне водокористування (складання заяви, обґрунтування потреби у воді, опис та схеми місць забору води та скиду зворотних вод, поточні ІТНВПВ та перспективні ІТНВПВ, нормативи ГДС, паспорти водного господарства, договори оренди водних об’єктів)
 • Вторинні водокористувачі: паспорти водного господарства, угоди на водопостачання та водовідведення, контроль якості води
 • «Еколог на підприємстві»: накази, журнали обліку води, організація ЗСО, контроль якості води, екологічні перевірки
 • Звітність: 2ТП-водгосп (річна), 7-гр (підземні води)
 • Екологічний податок, рентна плата
17-23 березня
17-23 березня
Тематичний блок «Відходи»
 • Складання програми моніторингу.
 • Декларація про відходи.
 • Розробка реєстрових карт утворення, оброблення та утилізації відходів.
 • Паспорти МВВ
 • Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20_рік»
 • Розрахунок екологічного податку (за розміщення відходів).
 • Розробка інструкцій, наказів, положень
24-29 березня
24-29 березня
Тематичний блок «Складання та подання звітності, ведення первинного обліку»
– Взаємозв'язок форм звітності та особливості складання за оновленими вимогами:
 • № 7-гр (підземні води) «Звітний баланс використання підземних вод за _ рік»
 • № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»
 • № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води за 20_ рік».
 • № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20_рік»
 • № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20_ рік»
– Розробка інструкцій, наказів, положень

30 березня
30 березня
Захист
ЕКСПЕРТИ КУРСУ:

Валентин Щербина

віце-президент ПАЕУ

Наталія Апанасенко

еколог-практик генеруючої компанії, аудитор систем ISO 9001, 14001, 45001

Аріна Петросян

д.б.н., с.н.с, провідний науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

Марина Вітязь

розробник екологічної та проєктної документації, досвід роботи більше 9-ти років

Олена Кошелєва

експерт ПАЕУ, досвідчений еколог-практик підприємства (досвід роботи 17 років)

Тетяна Морозова

к.б.н., член комітету з охорони атмосферного повітря, член наукового комітету ПАЕУ

Формат навчання:
Онлайн (практичні заняття та консультації):
Під час курсу заплановані практичні онлайн-заняття з експертами курсу та консультантами.
Підсумковий іспит – учасники повинні скласти підсумкове тестове завдання
Учасники, які успішно пройшли курс, отримають Сертифікат учасника курсу від Professional Association of Ecologist of Ukraine

Дистанційне навчання (для самостійної роботи):
Матеріали курсу розміщаються на електронній платформі, до якої надається доступ учасникам курсу на час його проходження. Учасники виконують практичні завдання самостійно згідно поставлених завдань
Учасники курсу підтримують зв’язок з провідним експертом курсу (мають можливість консультуватися з експертом у разі потреби), що є одним із факторів успішного процесу навчання.
Консультації за питаннями учасників будуть здійснюватися через платформу курсу та розміщуватимуться на ній.
Технічні умови: наявність google-аккаунту

Увага! Найактивнішим та найуспішнішим учасникам групи за результатами підсумкового тестування гарантоване працевлаштування!

Практичний курс буде корисний:
 • екологічним консалтерам
 • фахівцям, що надають послуги екологічного супроводу підприємства
 • фахівцям-сумісникам
 • фахівцям після тривалої перерви в професійній діяльності

Графік навчання у березні 2022

2-9 березня - Тематичний блок «Атмосферне повітря»
10-16 березня - Тематичний блок «Водні ресурси»
17-23 березня - Тематичний блок «Відходи»
24-29 березня - Тематичний блок «Складання та подання звітності, ведення первинного обліку»
29 березня - Підсумкове завдання, захист

Увага! Найактивнішим та найуспішнішим учасникам групи за результатами підсумкового тестування гарантоване працевлаштування!
Вартість курсу: 7000 грн
Важливо: знижка 10% членам ПАЕУ
*Примітка: Серед розробників профстандарту Циганок Л.В., Президент «Професійної Асоціації екологів України»
Генеральний партнер

Компанія ЦЕРН (ТОВ «ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ») заснована в 2015 році Владиславом Антиповим році разом з невеликою командою професіоналів, які мають стаж роботи у природоохоронній сфері більш ніж 15 років.


Сьогодні компанії ЦЕРН вже 6 років. За цей час були налагоджені партнерства з найбільшими промисловими підприємствами України та бізнес-асоціаціями. Нам довіряють Світовий банк, ЄБРР та інші міжнародні організації, які запрошують нас як консультантів і підрядників. З 2019 року ЦЕРН — член Професійної асоціації екологів України.


"Для нашої компанії співробітники є найголовнішою цінністю, тому що без них наш бізнес ніколи не став би настільки успішним та стійким! Унікальна команда ЦЕРН є нашою головною конкурентною перевагою, завдяки якій найбільші промислові компанії України обирають саме нас.

У нашій команді є екологічні експерти практично всіх існуючих спеціалізацій - розробники природоохоронної документації (ВВС, дозволи на викиди, спецводокористування тощо), екологічні аудитори, екологи підприємств, експерти з парникових газів, інженери з газоочисних установок та багато інших,"- акцентує гендиректор компанії Влад Антипов

З ПИТАНЬ УЧАСТІ
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899
ЩОДО ВСТУПУ ДО ПАЕУ:
Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com
Made on
Tilda